Sieci teleinformatyczne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji kablowych sieci LAN. Jako medium transmisyjne wykorzystywane jest w zależności od potrzeb albo kabel miedziany (tzw. skrętka) albo światłowód. Całe przedsięwzięcie możemy podzielić na następujące etapy: 
Analiza potrzeb Klienta,
Konsultacje dotyczące wyboru: optymalnej dla danej Firmy technologii sieci LAN oraz adekwatnego do wymagań sprzętu.
Kosztorys inwestycji.
Wykonanie projektu
Realizacja projektu,
Zarządzanie i monitorowanie sieci LAN,
Opieka serwisowa
Przeprowadzamy następujące czynności związane z okablowaniem sieciowym: 

Inwentaryzacja istniejącego okablowania w instalacjach wykonanych przewodami miedzianymi typu UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio oraz video. Za pomocą funkcji takich jak cyfrowy generator tonowy wraz z próbnikiem tonowym, zdalne lokalizatory, automatyczną identyfikację urządzeń oraz identyfikację aktywnego portu szybko można określić schemat sieci. 

Lokalizacja uszkodzeń okablowania. Określanie mapy połączeń dla każdej pary w kablu, ciągłości ( rozwarć i zwarć ), lokalizacji przesłuchów (crosstalk fault), błędów impedancji (impedancje fault) oraz długości par jak i odległości do uszkodzonego miejsca w kablu. Dodatkowo w instalacjach CATV, VCR, SAT usterkę można zlokalizować pomiarem siły sygnału.
Weryfikacja okablowania. Sprawdzenie czy okablowanie spełnia wymagania:
1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T
Voice Over IP
Lini telefonicznej
Wyniki pomiarów są zapamiętywane w celu udokumentowania instalacji poprzez późniejsze sporządzenie wydruków raportów zawierających: identyfikator kabla, datę pomiaru, długość badanego odcinka, wyniki przeprowadzonych badań i przyczynę nie zdanego testu.