Oferta outsourcingowa

Doskonale rozumiemy, że nasi Klienci muszą błyskawiczne reagować na zmieniające się warunki biznesowe, zwiększać produktywność i nieustannie obserwować rynek, poszukując na nim coraz to nowych możliwości. Swoją uwagę koncentrują na rozwoju własnego biznesu i poprawie konkurencyjności. Dlatego outsourcing informatyczny zostawiają ekspertom.

W zależności od zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb naszych Klientów jesteśmy gotowi do dostarczania:

 • kompleksowej lub częściowej obsługi informatycznej,
 • administracji sieci,
 • serwisu sprzętu i oprogramowania,
 • opieki nad wybranymi systemami.
 • dostawa sprzętu i oprogramowania
 • odzyskiwanie danych

 

Jesteśmy doświadczonym zespołem informatyków, dlatego jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej wyspecjalizowane potrzeby i realizować bardzo zaawansowane usługi.

Już prawie 15 lat opiekujemy się systemami naszych Klientów. Nasze zespoły informatyczne korzystają z całego, zgromadzonego w tym czasie, doświadczenia, mają nieograniczony dostęp do firmowej bazy wiedzy, archiwów i informacji oraz wiadomości innych ekspertów. To sprawia, że jesteśmy w stanie szybciej reagować na problemy naszych Klientów i skuteczniej je rozwiązywać.

Ogólny zarys świadczonych przez nas usług w ramach umowy serwisowej:

 • nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
 • administracja siecią lokalną oraz serwerami
 • rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do internetu
 • aktualizacje oprogramowania wg zaleceń producenta
 • wykonywanie kopii zapasowych (backup )
 • modernizacja lub rozbudowa sprzętu komputerowego
 • diagnostyka i usuwanie awarii oraz rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, sieci komputerowej i oprogramowania
 • pełna profilaktyka antywirusowa
 • profesjonalna pomoc przy użytkowaniu sprzętu bądź oprogramowania
 • wezwanie na telefon w przypadku wystąpienia awarii
 • doradztwo i pomoc w zakresie wyboru sprzętu lub oprogramowania
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy
 • instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
 • doradztwo oraz czynności związane z bezpieczeństwem danych
 • konserwacja sprzętu komputerowego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem

 

Dokładne warunki współpracy ( zakres naszych obowiązków ) ustalane są indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Cechuje nas duża elastyczność w stosunku do wymogów klienta.

Co zyskujecie podpisując z nami umowę:

 • natychmiastowy czas reakcji naszego zespołu,
 • wsparcie techniczne on-line (specjalistyczne oprogramowanie do obsługi online) – tylko w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych dotyczących użytkowania oprogramowania bądź komputera
 • wykonanie usługi możliwe jest poza godzinami pracy Waszej firmy
 • transport uszkodzonego sprzętu do serwisu
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
 • zerowe koszty związane z naszym dojazdem do Państwa firmy na terenie Rzeszowa i okolic w godzinach 21.00 – 7.00 nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat
 • po wykorzystaniu godzin zawartych w umowie za każdą dodatkową usługę naliczany będzie rabat.
 • Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa oraz poufności danych naszych klientów ( dbamy o zawartość dysków, strzeżemy hasła dostępu itd. ) 

 

Cennik - obsługa sieci komputerowej 5-20 stanowisk, ryczałt miesięczny

Obsługa w pełnym zakresie zagadnień (wyszczególnienie - patrz informacje ogólne poniżej). Firma wielkości 5-20 stanowisk z jedną siedzibą w Rzeszowie lub okolicy do 25 km. Stały, miesięczny ryczałt. Koszt obsługi (kwota ryczałtu):
za każdą stację roboczą – 40-70 PLN
za każdy serwer (nie zarządzany osobno przez inny podmiot) – 100-150 PLN 

Przykładowo: firma posiada 15 stacji roboczych, 1 serwer. Ryczałt wynosi: 15*50 + 100 = 850 PLN miesięcznie. 

Dysponujemy również doświadczonymi programistami, obsługujemy m.in. aplikacje internetowe, systemy portalowe.

Umowy tego rodzaju najczęściej mają charakter godzinowy, zaś stawki naszych specjalistów, zależnie od ich kompetencji i doświadczenia, wahają się w okolicach od 80 do 150zł za godzinę. Zakres i parametry obsługi, informacje ogólne

Standardowe godziny gotowości i pracy: dni robocze, w godz. 9-17.
* Gwarantowane czasy reakcji
awarie serwerów i sieci – do 4 godzin roboczych,
problemy rozwiązywalne poprzez administrację zdalną – do 4 godzin roboczych,
problemy wymagające reakcji fizycznej, pozostałe i bieżące – do 8 godzin roboczych.

* Opcje dostępne za dopłatą
skrócenie czasu reakcji
rozszerzenie gotowości serwisowej o weekendy i święta
rozszerzenie gotowości serwisowej o godziny wieczorne i nocne.